Historie SDH

Historie zdejšího sboru sahá až do roku 1894. V obci působil učitel pan Václav Ždímal, nadšený propagátor hasičské myšlenky. Jelikož Dění v obci bylo úzce spjato s životem v sousední obci Vidonín, dohodly se obě obce o založení společného hasičského sboru. Do sboru se přihlásilo 32 členů, 16 z každé obce. Zvolený výbor zpracoval a schválil stanovy sboru, které 10. dubna 1894 odeslal ke schválení. Dále byla objednána v továrně R. A. SMEKAL hasičská stříkačka a celá výzbroj. Ta byla přivezena 27. května 1894, což byla velká společenská událost. Z kroniky se dozvídáme: "...že pro stříkačku do Tišnova jelo 8 mužů a dva páry koní, ostatní mužstvo jelo stříkačku přivítat i s hudbou do Žďárce, odkud ji doprovodili domů. Vítání stříkačky se účastnily i okolní sbory. Stříkačka byla 29. září téhož roku slavnostně vysvěcena. V té době měla za sebou již první "křest", neboť 2. srpna 1894 hasila požár u rolníka Pařila ve Vidoníně č. 5.
Po válečných letech nastaly mezi členy sboru z Radňovsi a Vidonína značné rozpory a to zejména o umístění stříkačky. Po dokončení nového hasičského skladiště ve Vidoníně bylo dohodnuto, že stříkačka bude rok zde a rok v Radňovsi. Rozpory se však nadále prohlubovaly a tak v roce 1924 dochází k rozdělení sboru. Majetek byl rozdělen na polovinu, stříkačka zůstala ve Vidoníně, jenž za ni zaplatil hasičům z Radňovsi 600 korun jako odstupné.
Peníze získané z odstupného, sbírka občanů obce a rozhodující příspěvek pana hraběte Nádherného se staly základem pro nákup stříkačky nové. Stříkačka to byla opět ruční čtyřkolová zápřahová od firmy F. Smekal a byla ihned použita při požáru domkáře Šebka v Radňovsi ještě téhož roku. Byla neustále v provozu sboru a to až do roku 1953, kdy naposledy zasahovala při požáru stodoly u Šimků.
V roce 1959 je zakoupena motorová stříkačka PPS 8 a tím končí aktivní činnost stříkačky ruční. V polovině osmdesátých let vzniká ve sboru myšlenka zrekonstruovat původní ruční stříkačku z roku 1924. Ta byla více než třicet let uložena v jedné místní stodole a byla značně zdevastována. V roce 1987 byla započata renovace stříkačky a po značném úsilí členů sboru byla uvedena do původního stavu a je plně funkční. Poprvé byla veřejnosti představena v roce 1989 u příležitosti 95. výročí založení sboru. Od té doby se členové "historického družstva" v dobových stejnokrojích a plné zbroji  s touto stříkačkou účastní mnoha akcí a vystoupení.
Foto_Paril_Ant_008.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one